Veneza - Trieste

Photos Courtesy - Ekkehard KaplanFile0176.jpg

File0177.jpg

File0178.jpg

File0179.jpg

File0180.jpg

File0181.jpg

File0182.jpg

File0183.jpg

File0184.jpg

File0185.jpg

File0186.jpg

File0187.jpg

File0188.jpg

File0189.jpg

File0190.jpg

File0191.jpg

File0192.jpg

File0193.jpg

File0194.jpg

File0195.jpg

File0196.jpg

File0197.jpg

File0198.jpg

File0199.jpg

File0200.jpg

File0201.jpg

File0202.jpg

File0207.jpg

File0208.jpg

File0209.jpg

File0210.jpg

File0211.jpg

File0212.jpg

File0213.jpg

File0214.jpg

File0215.jpg

File0216.jpg

File0217.jpg

File0218.jpg

File0219.jpg

File0220.jpg

File0221.jpg

File0223.jpg

File0224.jpg

File0225.jpg

File0226.jpg

File0227.jpg

File0228.jpg

File0229.jpg

File0230.jpg

File0232.jpg

File0233.jpg

File0234.jpg

File0235.jpg

File0236.jpg

File0237.jpg

File0238.jpg

File0239.jpg

File0240.jpg

File0241.jpg

File0242.jpg

File0243.jpg

File0244.jpg